Toiminta / Introduction

FRF K9 ry on IRO:n jäsen statuksella "Rescue Dog Handling Member Organisation".

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kansainvälistä operatiivista pelastuskoiratoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm.

  • järjestää koulutus-, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia
  • toimii yhteistyössä muiden samoja päämääriä toteuttavien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa

HUOM! Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) Finn Rescue Team -muodostelman koiraryhmä / FRT K9 toimii CMC:n alaisuudessa toimien täysin erillään FRF K9 -yhdistyksestä.

 

FRF K9 is a Finnish registered organisation which has been admitted to the IRO as a Rescue Dog Handling Member Organisation. Its purpose is to maintain and develop international operative canine search-and-rescue activity.